O gün bu gündür ağlar bu kayalar.. Manisa il sınırları içindedir.. Naibe’nin Ağlayan Kayaları’nın hikayesi çok acıklıdır..

NİOBE AĞLAYAN KAYA ….

Manisa ili sınırları içerisinde yer alan Niobe ağlayan kaya, Tantalus ve eşi Dione’nin kızı olan Niobe’nin hikayesine gelin hep birlikte bir göz atalım..
Niobe, Thebes kralı Amphion ile evlenir ve yedi kızı ile yedi oğlu olur.
Çocuklarının fazla olmasıyla gururlanan, böbürlenen Niobe, iki çocuk doğurmuş olan Leto’yu fazlasıyla derinden yaralamıştır.
Bunun üzerine Leto’nun oğlu Apollo, Niobe’nin oğullarını, kızı Artemis ise Niobe’nin kızlarını öldürmüştür.
Evlat acısı ile yüreği yanan Niobe çocuklarının cesetinin başında günlerce ağlar.
Tanrı Zeus, Niobe’nin bu kadar ıstırap çekmesine bir son vermek ister ve onu ağladığı yerde taşa çevirir.
Spil dağı yamacındaki kadın başı şeklindeki bu kayanın göz çukurunu andıran girintilerinden sızan su Niobe’nin gözyaşları olarak yorumlanır.

Arkeoloji Dünyası