Eğer Almanya’dan gelen ikinci bilim insanı göçünü kabul etseydik..

Eğer Almanya’dan gelen ikinci bilim insanı göçünü reddetmeseydik bugün biz de “hasbelkader” zengin olacaktık.

Bilmeyenler için…

Hitler sonrası bilimadamlarını kapan, o bilim insanları önceki göçün etkisiyle Türkiye’yi istiyordu, ABD hızla özellikle havacılık ve iletişimde çağ atladı.

20 sene sonra da aya gitti.

Çelik Çelikyaman