Ne farkı var birbirinden? Biri totem yapar biri çarmıha dua eder biri yatıra türbeye çaput bağlar

Totem - Ne farkı var birbirinden

Ne farkı var birbirinden? Biri totem yapar biri çarmıha dua eder biri yatıra türbeye çaput bağlar..

Ne farkı var birbirinden?

Biri totem yapar biri çarmıha dua eder biri yatıra türbeye çaput bağlar..

 

Totem – Ne farkı var birbirinden