Nardugan’ınız kutlu olsun. Nardugan (Nartugan)( nedir? Nardugan, İslam’a kadar Türkler’de yeni yıl bayramıdır

Nardugan, İslam’a kadar Türkler ile Sümerler’de aynı adla anılan yeni yıl bayramıdır.

NARDUGAN’INIZ KUTLU OLSUN. NARDUGAN NEDİR?

Nardugan, Ön Türkler’de ve İslama kadar olan Türkler ile Sümerler’de de aynı adla anılan yeni yıl bayramıdır.
Her yıl 22 Aralık’tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır.
Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından günler uzamaya başlarlar bu yüzden 22 Aralık günü Türkler için çok önemlidir ve bu günü takiben (Ay yılı esasına dayalı bir takvim kullandıkları için) ilk dolunayın çıktığı ilk gün yeni yılın ilk günüdür.

Bu gün içinde tüm Türkler,
ölümsüzlüğün simgesi olan ve Türk Mitolojisi’ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları süslenir ve altında türlü geleneksel oyunlar oynanır, kopuz eşliğinde şarkılar söylenir ve eğlenceler düzenlenirdi.

Bu geleneğin yine anayurtları Orta Asya olan ve türlü nedenlerle Mezapotamya’ya göçen Sümerler’e Türklerden geçtiği oradan da Anadolu aracılığıyla Eski Roma’ya değin uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki 1 Ocak yılbaşının temelini oluşturduğu sanılmaktadır.

Ayrıca söz biçim olarak Türkler’deki Paktıgan ve Koçagan bayramlarıyla da uyumludur.
Gündönümüne dayalı bayramlarda böylece üçlü bir silsile oluşmaktadır.
Nar sözcüğü güneş (günümüz Moğolcasında Nara) anlamına gelir, dugan ise doğmak fiili ile bağlantılıdır.
Narduqan kelimesi Moğol dilindeki “nar” (güneş), Türk dilindeki “tuqan» (doğan, doğan) sözcüklerinden oluşmuştur.
Tatarlar bu bayrama “Koyaş Tuğa», yani «Güneş Doğan» günü derler,
Başkurtlar, Udmurtlar «Nardugan» veya «Mardugan», Mişer Tatarları «Raştua», Çuvaşlar “Nartavan» ya da «Nartukan», Zırizyalar «Nardava», Mokşalar «Nardvan” olarak bilirler.

(Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Nardugan)

Kaynak kişi: Cengiz Yılmaz

Ağaçların süslenmesi de Türkler’deki ‘Ölümsüzlük Ağacı’ndan gelir…

Süper bir bilgi. Teşekkürler ağabey. Kültürü olmayan ortaçağ ve öncesi Avrupa birçok şeyi Asya toplumlarından araklamıştır.
Buna bir örnek de büyücü Merlin’dir.
Bugünki tasviri ile uzun huni şeklinde şapka giyen Merlin aslında İran kökenlidir.
İsa’nın doğumunda kutsal ateşleri sönünce bir yıldızı takip ederek İsa’yı bulmaya çalışan üç büyücünün giyim şeklidir..

Alptekin Aydoğan

İsa’nın doğuşu 6 ocaktır. Fener Patrikhanesi’nin 6 Ocak’taki ‘Haliç’e Haç Atma Töreni’ onunla ilgilidir. Ermeni Patrikhanesi ve Rus Kilisesi de İsa’nın doğumunu 6 Ocakta kutlar.
Geri kalan kiliseler Türklerin geleneksel Akçam Ağacı kutlamalarını İsa’nın doğumu ile özdeşleştirmek için İsa’nın doğumunu 24 Aralık’ta kutlamaya başlamışlar ve sonunda bunu başarmışlardır da.
Ne hazindir ki Müslümanlar bugün artık Türklerin eski Akçam Ağacı’nı Hıristiyanların gavur Noel Ağacı olarak görmekte, domuzdan tiksindikleri gibi tiksinmektedirler.

Sedat Ureten