Kusura bakmayın ama koyunlar için çobanın bir önemi yoktur.. Takip edecekleri biri olsun yeter

Kusura bakmayın ama koyunlar için çobanın bir önemi yoktur.. Takip edecekleri biri olsun yeter..