Kelimelerin kifayetsiz kaldığı fotoğraf… Ata’larına gidiyorlar…

 

Kelimelerin kifayetsiz kaldı fotoğraf… Ata’larına gidiyorlar…