Kam davulu. Türk kamlarına ait bir davul. Davul üzerindeki çizimler, evreni simgeler. Yukarı doğru çizilen ok, “göğün direği”ni simgeler

Şaman davulu

arkeoloji_dunyasi

Kam davulu
Türk kamlarına ait bir davul. Bu davul üzerindeki çizimler, evreni simgeler.
Yukarı doğru çizilen ok, “göğün direği”ni simgelemektedir.
Yatay çizilen çizgi ise yeryüzü ile gökyüzünü ayırır.
Göğün direğinin altındaki yuvarlak kısım ise “aşağı gök” (Tamu) diye bilinir.
Orada Erlik Han adındaki cezalandırıcı oturur.
Kötü kişilerin tinleri, arınıncaya kadar Albız tarafından oraya götürülür.
Göğün direğinin üstündeki okun olduğu yuvarlak ise “yukarı gök” (Uçmağ) olarak bilinir.
Orası da Gök Tanrı’nın yeridir.
İyi kişilerin ve savaşta ölenlerin tinleri ise buraya yükselir.
Dipçe: Kam, şaman sözcüğünün Türkçesidir.
Şaman, Sanskritçe bir sözcüktür. Türkler kam derdi.

#arkeoloji_dunyasi #kam #davul #erbane#turkmen #goktanri

 

Şaman
Şaman davulu