Kadınsınız, siz güçlü olun.. Gerçek Türkler’de kadının toplumdaki yeri

Kadınsınız siz güçlü olun !
Eski Türk toplumunda da kadın hayatın her alanında son derece önemliydi.

Ailenin temelini teşkil eden kadın yönetim de de hakan ile eşitti. Elçi kabulü dahil bütün önemli törenlerde hatun ile hakan beraber bulunurlardı.

Savaşa erkeklerle eşit koşullarda katılırlardı, hatun bizzat savaş kurulunun üyesiydi. Eski Türk toplumlarında kadının örtünmesi ve erkeklerden kaçması yoktu. Bununla birlikte kadınlar onurlarına düşkünlerdi.

Türklerin islamı kabul etmelerinden sonra bu durum belirli ölçülerde azalarak devam etmiştir. İslam öncesi Arap toplumunda kadın, Türk toplumunun aksine aşağılanmıştır.

Ancak İslamiyet ile bu durum değişmiş Arap toplumundaki kadınların öneminin artmasına neden olmuş, öte taraftan Türk kadını için de bir gerileme olmuştur. Elbette bu konuda İslamiyetten ziyade Arap kültürünün etkisi olmuştur.

Türk toplumunda kadının konumunun iğleştirilmesi için Atatürk önemli adımlar atmıştır.
Dünya var olduğu sürece kadının gücü de var olacaktır.

Kaynak: Arkeoloji Dünyası