KAÇAN KURTULUR.. Salman Altundal ayının taarruzuna maruz kalan ‘Belgesel Ekibi’nin trajı-komik halini yazdı

KAÇAN KURTULUR
Selamsız, sabahsız, izinsiz, keyfi biçimde
hele zorbalıkla kimin toprağına, yurduna,
barınağına girerseniz durum farklı olmaz.
Er geç kaçmak zorunda kalırsınız.
Bu ayı arkadaşın da yaptığı sonderece doğal.
Oraya “Babanızın çiftliği gibi” girip iş
tutarsanız olacağı budur.
Tasınızı, tarağınızı, aletlerinizi kapıp
‘tabana kuvet’ kaçmaktan başka çareniz kalmaz.

Ayılar yaban hayatın doğal yaşayan
kadim canlılarıdır.
Onların doğayı tahrip ettikleri, ekolojik dengeyi
bozdukları, rant için uğraştıkları görülmemiştir.
Ben şahsen ayıların vahşi, yabani, sadırgan
olduklarına inanmıyorum.
Onlar doğal ayıklama yasasının
en samimi temsilcileri arasında.
İnsanoğlunun eğemen anlayışı ise tam tersi.
Ayıların dünyasına, doğasına el atan, bozan,
işgal eden insan türüne yaptıkları, saldırmaları
ise sadece bir öz savunma olarak görülmelidir.

Salman Altundal