“İstiklal Marşı Bestesi Tartışması”na ünlü müzisyen de katıldı.. Müzik bilgisi olmayanlar yerine asıl konuşması gerekenler konuştu

İstiklâl Marşımızın bestesi (şiiri değil…) ile ilgili olarak, öncelikle üzerinde durulması gereken husus;
her biri müzik bilen kişiler olmalarına karşın, on yıllardır marşı, halkın seslendiremeyeceği ton olan SOL MİNÖR TONUNDA ÇALMAKTA İNAT EDEN; bando subay ve astsubayları başta olmak üzere, MÜZİK TEMBELLERİDİR (Re minör tonunda çaldıkları takdirde; āzami sayıda kişinin rahatça seslendirebileceğini bilmelerine rağmen!..).
Bir diğer önemli husus da; marşın öncesinde çalınmakta olan ‘ti borusu’nun; Amerikan iç savaşına āit ve ‘insanlar yaşadıkça’ isimli Amerikan filminden alıntı bir ezgi oluşu nedeniyle; farkında olmadan ve ATATÜRK’ün de kemiklerini sızlatacak düzeyde bir kültür emperyalizmi tuzağına düşüştür.
Ki; eski ABD Başkanı baba Bush, ülkemize geldiğinde bu durumu; ALAY EDEREK bizzat da dile getirmiştir!..
Konuyu asıl konuşması gereken müzik bilimciler değil de;
Hande Fırat, Abdülkadir Selvi, Gürkan Hacır, İsmail Saymaz gibi müzik cāhili, hâd bilmez tipler tartışınca; bu gibi asıl hususlar da gölgede bırakılmış oluyor ne yazık ki…

Dr. Alp Özeren