İşgal haritası “Kemalist Influence” yani “Kemalist bölge”; “Claimed by Turks”, “Talep ettikleri yerler” yazıyor

İşgal haritası
Gel de Atatürk’ü sevme arkadaş..
İşgal, yani Sevr haritasında “Kemalist Influence” – “Kemalistlerin nüfuz bölgesi, Kemalist nüfus” diye Atatürk ve arkadaşlarının bulunduğu yeri tarif ediyor ve

haritada “Claimed by Turks” yani “Türklerin (Kemalistlerin) Talep ettikleri yer” diye belirterek şöyle yazmışlar:

“Kemalistler gölgeli alanı etkin biçimde kontrol ediyorlar..
Onlar, Yunanlar tarafından Ege’den sürüldüler fakat Trakya’yı, İzmir’i, Ermenistan’ı ve Basra körfezi altındaki bütün Mezapotamya’yı talep ediyorlar”
diye yazmışlar.

Yani en zayıf anlarında bile kaybedilen vatan topraklarını geri istiyor Mustafa Kemal ve arkadaşları..

TÜRKÜN ATEŞLE SINANMASINDAN -İHANETLE SINANMA GÜNLERİNE
(1918-1923)….(1938-2018)
5 Mart 1921 tarihli Sphere Gazetesi’nde çıkan bu harita, o dönemin ne yazık ki Türkiye haritası. Yani, Osmanlı haritası bile değil.. Hani uygulanmadı, imzalanmadı dedikleri o Sevr haritası.. Fakat, sarı renk ile işaretlenen bölgeler, yani dedelerimize bırakılan toprakları “Kemalistlerin nüfuz bölgesi, Kemalist nüfus” demişler…
Altta yazan açıklama… çok acı. İşte bunları 80 yıl içinde çocuklarımıza öğretemedik.
İşte o acı açıklama:
“Kemalistler ya da milliyetçiler, gölgeli alanı etkin biçimde kontrol ediyorlar.. Onlar, Yunanlar tarafından Ege’den sürüldüler fakat Trakya’yı, İzmir’i, Ermenistan’ı ve Basra körfezi altındaki bütün Mezapotamya’yı talep ediyorlar”
1921 yılının İngilizleri, kendi vatanını, bayrağını, inancını savunan Türk milletine Kemalistler diyorlar ve onlar bunu bizleri aşağılamak için kullanıyorlardı..
Ordularımız İzmir’e girdiğinde de, ”Kemalistler İzmir’i işgal etti” diye haberler yaptılar..
Onların gözünde vatan savunması yapanlar, Kemal’in adamlar yani Kemalistlerdi!
İngiliz’in kendi ağzından okuyun!
Kovulmuşuz Ege’den! Konya ovasına!
Ve o halde bile Trakya’dan Mezapotamya’ya kadar topraklarımızı istemişiz!
Bu harita, Londra Konferansı günlerinde yayınlandı! O konferansta bize dediler ki, direnmeyin artık, Sevr’de küçük değişiklikler yapalım, bitsin bu mesele! Kabul etmedik.
Osmanlı temsilci Tevfik Paşa’ya söz verdiklerinde, Tevfik Paşa, ”Artık Türk Milletinin gerçek temsilcisi Osmanlı değil, TBMMdir” deyip, sözü Bekir Sami Bey’e bıraktı!
O gün Tevfik Paşanın başında da fötr şapka vardı!
Kemalizm emperyalizme, esaret ve sömürüye direnmekti, Türkler milli bir ruhla ayağa kalkmış Kuvayı Milliye haline gelmişti. Bu ruh Türk Milliyetçiliğiydi. Dost düşman bunu böyle tanımladı.
Bugün bunların hiçbirini bilmeyen insanlar, Kemalist kelimesini aynı o günlerde olduğu gibi aşağılar gibi kullanıyor!
Çünkü hepsi İngiliz’in günümüzdeki gizli askerleridir..
Değişik isim ve kavramlar kullansalar da aynı amaç ve sistemin görevlisidirler.
Oysa emperyalizm karşısında Kemalist-Türk Milliyetçisi olmak bir övünç kaynağıdır.
İşte sonunda bize bırakılan harita buydu!
Bütün dünya buna şahitti..
Ve bütün dünya, tek bir adamın nasıl ateşten gömleği giyip, bir ulusa lider olduğuna da şahit oldu..
Ne mutlu Türküm diyene!
Selim Sarısoy 17 mart 2018
İşgal haritası ve gazetesi
İşgal haritası

 

Atatürk at üstünde
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.