“Bilince giden yoldaki en büyük engel, kişinin kendini zaten bilinçli sanmasıdır.”

Petr Demíanovich Uspenskii - Ouspensky

“Bilince giden yoldaki en büyük engel, kişinin kendini zaten bilinçli sanmasıdır.”

“The greatest barrier to consciousness is the belief that one is already conscious.”

P. D. Ouspensky

Kaynak kişi: Tibor Mendes – Facebook

Petr Demíanovich Uspenskii

Pyotr Demianovich Ouspenskii, Yunan-Ermeni öğretmeni ezoterik doktrini George Gurdjieff’in ilk çalışmalarını anlattığı için tanınan bir Rus ezotermistti.
1915’te Moskova’da Gurdjieff ile tanıştı ve ondan sonra Gurdjieff’ten kaynaklanan fikir ve uygulamalarla ilişkilendirildi.

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.