“Bilince giden yoldaki en büyük engel, kişinin kendini zaten bilinçli sanmasıdır.”

Petr Demíanovich Uspenskii - Ouspensky

“Bilince giden yoldaki en büyük engel, kişinin kendini zaten bilinçli sanmasıdır.”

“The greatest barrier to consciousness is the belief that one is already conscious.”

P. D. Ouspensky

Kaynak kişi: Tibor Mendes – Facebook

Petr Demíanovich Uspenskii

Pyotr Demianovich Ouspenskii, Yunan-Ermeni öğretmeni ezoterik doktrini George Gurdjieff’in ilk çalışmalarını anlattığı için tanınan bir Rus ezotermistti.
1915’te Moskova’da Gurdjieff ile tanıştı ve ondan sonra Gurdjieff’ten kaynaklanan fikir ve uygulamalarla ilişkilendirildi.