Bütün özellikler insanda var

Kedi nankör.. Tamam öyle..
Tilki kurnaz.. Tamam  da öyle..
Karga kindar.. O da tamam..
Yılan sinsi.. Evet doğru..
İnsan hepsi…

nankor