‘İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir’ Kemal Atatürk! Bugün gelinen sapkınlığı anlatan en güzel laf budur..

“Dünyada her şey için,
maddiyat için,
maneviyat için,
muvaffakiyet için,
en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.

Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız
her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek
ve terakkiyatmı zamanında takip eylemek şarttır.”

Mustafa Kemal Atatürk

Fotoğraf: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bahçesindeki anıt..

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.