“Kudretsiz Beyinler, Zayıf Gözler Gerçeği Kolaylıkla Göremezler” Büyük önder yıllar önce ne laf söylemiş ama cümlenin tamamı çok fena

“Kudretsiz Beyinler, Zayıf Gözler Gerçeği Kolaylıkla Göremezler.
O Gibiler, Büyük Türk Milleti’nin Yüksek Seviyesine Nazaran Geri Adamlardır.
Fakat Zaman Bütün Gerçekleri,
En Geri Olanlara Dahi Anlatacaktır…”
Mustafa Kemal Atatürk

Bir zamanlar gelir,beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir.
Fikirlerini inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir.
Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıkların arasından bile olabilir.
Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler,
Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır gene gelir,
verimli sonuçları kalpleri doldurur.
1937 (Atatürk’ten B.H., s. 6, 128)

Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt,
bağrından çıktığımız Türk milleti ve milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.
Mustafa Kemal ATATÜRK

“Dünyada her şey için;
maddiyat için, maneviyat için,hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır.”
Atatürk, 22 Eylül 1924

“Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek,
deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir.
Çünkü:
Toprakların üç bir yanı deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye;
endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir.
Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz.
Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”
1 Kasım 1937

“İki Mustafa Kemal var.
Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal.
İkinci Mustafa Kemal’den ise ancak “Biz” diye bahsedebilirim.
Yani sizler, çalışan köylü, uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar.
İşte o Mustafa Kemal ölmez.”
“Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
Hassas bir millete karşı uygulanan zalimane muamelelerin,
onu daha ziyade güçlendirdiği denenmiştir”
Mustafa Kemal Atatürk

“Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer” 1 Kasım 1937
Mustafa Kemal Atatürk

Yaşasın Mavi Vatan

Kaynak kişi: Fuat Çimen