Eskiden inanırlardı, şimdi deli muamelesi.. Çünkü, okudukça, aydınlandıkça yalanlara inanmaz insanlar

Hazreti İsa - Tanrı'nın oğluymuş

Eskiden dersen inanırlardı, şimdi deli muamelesi…

Okudukça, aydınlandıkça yalanlara insanlar inanmaz..

Hazreti İsa – Tanrı’nın oğluymuş