Dokunmak yasaktır! Her şeyden tahrik olanlar tıklamasın

Bir mermer böyle nasıl işlenebilir…

Kaynak: Arkeoloji Dünyası

Tül gibi…
Gerçek olsa bu kadar güzel durmaz.
İtalya Ulusal Müzesi

tul