Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si’nin ne anlama geldiğini ve kimin icat ettiğini biliyor muydunuz?

Do: Dominus (yaradan, mutlak)
Re: Rerum (madde)
Mi: Miraculum (mucize)
Fa: Familias planetarium (gezegenler ailesi/güneş sistemi)
Sol: Solis (güneş)
La: Lactea via (samanyolu)
Si: Siderae (gökler)

Bugün kullanılan “nota” sisteminin icat eden İtalyan Din adamıdır.
Orta Çağda Pomposa Manastırı’nda şan dersleri verirken yeni ve pratik 1 nota sistemi geliştirmeye karar verir ve kendisini buna adar.
7 notadan oluşan sistemini kurar ama onlara koyacak uygun isimleri bulamamıştır.
Yazmış olduğu Aziz Johanna İlahisi’nin mısralarının ilk hecelerini yedi notasına isim olarak kullanır ve bugünkü do(ut), remifasollasi oluşur.

“Arezzolu Guido’nun Eli” olarak bilinen bir yöntemle bu gün kullandığımız notaların isimlerini vermiştir.
Eğittiği çocuklar kolaylıkla hatırlasın diye parmaklarının girinti ve çıkıntılarına bir ezginin sözlerinin ilk hecelerini yazmış ve olaylar gelişmiş.

İlk olarak Milattan Sonra 480-524 yılları arasında yaşamış Filozof Boethius tarafından isimlendirilen bu sesler, birçok kültürde (özellikle eski yunan ve roma medeniyetlerinde) yine farklı farklı biçimlerde yazım dilinde “işaretlenmişti”.
1030 yılında Arezzo Katedrali’nin rahibi Guido D’arezzo adlı din adamı ve müzik ustası tarafından, bir şiirin ilk hecelerinden türetilerek son halini alıp günümüzün belki de tek evrensel dili haline gelmiştir.

Manastırında verdiği müzik dersleri için pratik bir nota sistemi geliştiren din adamı, Aziz Johanna ilahisinin ilk hecelerinden yola çıkarak notaları isimlendiriyor.
(Bir rivayete göre çocukları çalıştırdığı bir gün, kolaylık olsun diye parmak boğumlarına bu ilahinin sözlerini yazar, parmak diplerine denk gelen ilk hecelerden ise notaların isimleri türer)
991-1033 yılları arasında yaşamış olan Milanolu keşiş, şiirden yola çıkarak (ve çok küçük 2 oynama ile) son halini verdiği, sonrasında Arezzolu Guido’nun Eli olarak anılacak olan notalar aslında şöyle;

Not: İlk nota olan Do aslında Ut (ut queant laxis) imiş.
Sonrasında okuması kolay olsun diye ters çevrilip Do hali verilmiş.