Bir nevi kitle imha silahıdır gerçek eğitim.. “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.” Mustafa Kemal Atatürk

 

İşte size, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 büyük baba bilim lafı…

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır.’

Mustafa Kemal Atatürk