Bir sürü geçmiş buradan

Çekirdek - Sahilde bank

Çöp kovası da yanlarında yani..

Oturdukları banka neredeyse bitişik nizam çöp kovası varken çöpleri yere atan fiziken insana benzeyen tipler yüzünden hayvan sevgimiz artmakta insan sevgimiz azalmakta.

Çekirdek – Sahil – bank