Bir grup sürü de buradan geçmiş.. Çekirdek çitlemişler, midye yemişler ama denizi seyretmişler.. Romantik mi romantikler yani..

Çöp kovası da yanlarında yani..

Oturdukları banka neredeyse bitişik nizam çöp kovası varken çöpleri yere atan fiziken insana benziyen tipler yüzünden hayvan sevgimiz artmakta insan sevgimiz azalmakta.

Nejat İşler
Kaynak: Facebook

Çekirdek