Baltalı Hano.. İlk kadın kabadayı.. 21 kişi öldüren kadının öyküsü

Baltalı Hano (İlk kadın kabadayı)…
İstanbul’un varoş semtlerinden birinde yaşayan ve bir kabadayının sevgilisi olan Hanzade isimli bu kadın belki de ilk kadın kabadayı.
12 yaşındaki oğlunun bir gün ortadan kaybolmasıyla telaşlanan kadın oğlunu aramak için yollara düşeceği vakit kabadayı sevgili tarafından vazgeçirilir.
Sonraki denemesinde yine aynı şey olur.
Bunun üzerine Hanzade erkek kılığına girerek sevgilisini takip etmeye başlar.
Sevgilisinin gece naralar atıp haraç topladıktan sonra bir hamamda geceyi sonlandırdığını fark eder.
İçeri girdiğinde, oğlunu bir ‘hamam oğlanı’ olarak görür.
Hamamda yakılmak için bulunan odunların yanındaki baltayı kapmasıyla sevgilisi dahil, 21 kişiyi öldürür.
Oğlunu alıp kanlar içinde mahallesine döner ve 17 ay boyunca semttekilere kan kusturur.
Daha sonra haraç ve baltayla adam öldürmek suçlarından yargılanır, kurşuna dizilerek öldürülür.

Göktuğ Efil

baltalihano