Bakü’nün Kurtuluş Günü Bakü sokakları.. Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa’ya minnetle…

Bakü savaşı-Kafkas İslam Ordusu ile Bolşevik-Daşnak-Bakü Sovyet kuvvetleri arasındaki 1918 yılında Nuru Paşa önderliğinde savaş.
▫️ Sonrasında İngiliz Ermeni ve Rus kuvvetleri de savaşa katıldı ve bu savaş Kafkasya kampanyasının son savaşı oldu.
🇹🇷🇦🇿 Büyük bir azim ve cesaretle savaşan Kafkas İslam Ordusu, 30 Eylül saat 9 ‘ da 15 saat süren şiddetli mücadelenin ardından düşmandan kurtuluşa erdi.
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü – Nuri Paşa -Enver Paşa
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü –
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü – Nuri Paşa -Enver Paşa
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü – Nuri Paşa -Enver Paşa
Azerbaycan Kurtuluş
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü – Nuri Paşa -Enver Paşa
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü – Nuri Paşa -Enver Paşa
Nesiman Yağublu “FIRININ KURTULUŞU”
Kafkas İslam Ordusu
Bakü’nün kurtuluşunun 103 yılında ′′Bakü’ün kurtuluşu ′′Kafkas İslam Ordusu ′′kitabım′′ Hukuk′′da yayımlandı.
208 sayfalık kitap, Azerbaycan Ulusal Bağımsızlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan Bakü’nün kurtuluşu araştırıldı.
Kitapta tarihi belgeler yazıldı, gerçekler toplanıp okuyuculara teslim edildi.
İlk olarak Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nde ( 1918-1920’lar) yayınlanan yazılar ve ardından göçmenlikte yaşayan Azerbaycanlı siyasetçi ve entelektüellerin yazıları toplandı. Kitapta aynı zamanda Kafkas İslam Ordusu ve kahraman Türk askerlerine ait şiirler yer alıyor.
Azerbaycan Kurtuluş – Bakü –