Atatürk ve Enver Paşa.. Saç sakal karışmış.. Libya çölleri..

Trablusgarp 1911 Hiç görmediğiniz bir Atatürk ve Enver Paşa fotoğrafı. Saç, sakal karışmış, Libya çöllerinde.

Kaynak: Tarih Tarih

trablusgarp