Asırlarca toprak altında kalmış Afrodisyas Sebasteion Tapınağının “Üç Güzelleri” ilk defa ortaya çıkıyor. Bütün arkeologların heyecanlarının tepe yaptığı bir an

Asırlarca toprak altında kalmış Afrodisyas Sebasteion Tapınağının “Üç Güzelleri” ilk defa ortaya çıkıyor. Bütün arkeologların heyecanlarının tepe yaptığı bir an.
Fotoğraf: Mesut Ilgım

Kaynak: Arkeoloji Dünyası
Facebook