“Angut angut bakma” sözü aslında çok duygusal ve romantik bir şey ama insanların kötü anlam yüklemiş

Angut Kuşu

Angut angut bakma” sözü nereden geliyor biliyor musunuz? Aslında çok duygusal ve romantik bir şey ama insanlar kötü anlam yüklemiş…

Angut kuşu, eşi öldüğü zaman onun yanına gidip, kendisi de ölene kadar ondan gözlerini ayırmadan bakar..

Arzu Süzmen

Angut Kuşu –

Angut (ya da Angıt) (Tadorna ferruginea), Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü yaban kuşudur. Divânu Lügati’t-Türk’de, “انگت anğıt” “Ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş, angıt.” şeklinde tanımlanır. “Tadorna” cins adı Kelt kökenli olup, “benekli (alaca) su kuşu” ve “Ferrugo” Latince’de “demir pası” anlamındadır.

Bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Suna ile birlikte Tadorna cinsinde yer alır.

Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan nadir türlerden birisi. Eşi ölen angut kuşlarının, başka bir eş ile bağlantı kurmayıp ölen eşinin arkasından yas tuttuğu bilinir.

Tibet ile Moğolistan’da ve Slav mitolojisinde kutsal kabul edilmektedir.

Angut Kuşu