Amerika’nın gerçek yüzü budur! Yıl 1966-Korgeneral Faruk Güventürk Diyarbakır Pirinçlik Üssün’de ABD’liı subayların o yıllarda Kürdistan kurmak için neler yaptığı anlatıyor

Yıl 1966-Korgeneral Faruk Güventürk:
Güya ABD’nin SSCB’ye karşı izleme ve dinleme yapacağı, böylece Türkiye’yi koruyacağı gerekçesiyle Diyarbakır’da kurulan Pirinçlik Üssü’nde aslında ne işler yapıldığını yetkili bir ağızdan dinleyelim. Korgeneral Faruk Güventürk, 1965-67 yılları arasında Diyarbakır’daki 7. Kolordu’da görev yaparken tespitlerini üstlerine şöyle rapor etmişti:

“1965 senesi Ağustos’unda Diyarbakır Pirinçlik ’deki Amerikalıların radar üs komutanlığına gittim.
ABD komutan odasında gördüğüm manzara şu idi:
Komutanın arkasında ABD Cumhurbaşkanı Johnson’un resmi ve masanın yanında da Amerikan bayrağı olduğu gibi duvarda da üzerinde büyük harflerle Kürdistan/Ermenistan yazılı büyük bir harita asılmıştı.
Derhal radar komutanı albaya şöyle dedim:
Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Mademki müttefikiz, bizim Cumhurbaşkanı ve kurucumuz olan Atatürk’ün de resminin asılması, Amerikan bayrağının yanına bir de Türk bayrağının konulması gerekir.
Bundan başka Türkiye’de ne Kürdistan, ne de Ermenistan yoktur.
Kürtler tamamen öz vatandaşlarımızdır.
Bu sebepten dolayı muzır bir maksat için asılmış olan bu haritayı tasvip etmediğimden size istediğim ziyareti iptal ediyorum.”
Gördüğü bu manzarayı, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a 1966’da yazdığı bir raporla belirttiğini ifade eden Korgeneral Güventürk, bölgede yaptığı incelemelerde Amerikan hemşirelerin faaliyetlerine de dikkat çeker:

“Kolordu komutanlığına yeni geldiğim sırada, 2. Ordu emrinde 2 saat kaldıktan sonra kolordu emrine giren bir İngiliz tuğgeneralin komutasında olan karışık bir tugay, Diyarbakır bölgesine geldi.
Bu tugayın içinde bulunan Amerikan subay ve personelini, ayrıca kolordu bölgesinde yayılmış bulunan gönüllü Amerikan hemşirelerini gizlice incelettim.
Bunların hepsinin, tamamen görevleri haricinde olmak üzere halkla ilişki kurduklarını ve onlara Türkleri sevip sevmediklerini, durumlarından memnun olup olmadıklarını sorduklarını çeşitli kaynaklar vasıtasıyla tespit ettim.
Bunlardan başka, balık avı ve dağ keçisi avı bahanesiyle çeşitli rütbelerde Amerikan generallerinin de o bölgeye geldiklerini, halkla konuştuklarını, hangi madenlerin nerede bulunduğuna dair araştırma yaptıklarını, gezdikleri yerlerden numûne topladıklarını, Türk birliklerinin nerelere yerleştirildiklerini tahkik ettiklerini tespit ettim.

Sayın Cumhurbaşkanım,
edindiğim kanaat odur ki, müttefikimiz olan Amerika bize kendi çıkarının dışında hiçbir zaman dost değildir.
Hiçbir zaman tatminkâr olmayan maddi yardımları ile bizi oyalamakta, fakat günün birinde sanayileşmiş, nüfusu artmış bir Türkiye’nin ister istemez Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dışına çıkıp petrol sahalarında Ortadoğu Bölgesi’nde hâkimiyet kuracağından endişe ettikleri için Güneydoğu Bölgesi’nde tampon olacak ve her zaman kolaylıkla sömürecekleri bir Kürt Devleti’nin kurulmasını arzu etmektedirler.”

Kaynak kişi: Fahrettin Sayar