Ağlama Duvarı; Müslümanlarca Burak Duvarı olarak adlandırılan, Yahudilerin her cuma günü, Kudüs’ün yıkılışına ağladıkları duvardır

Ağlama Duvarı, Müslümanlarca Burak Duvarı olarak adlandırılan duvar, Kudüs’te Yahudilerin her cuma günü, Kudüs’ün yıkılışını anarak ağladıkları duvar.
Mescidi Aksa’nın doğusunda bulunan çıkmaz sokaktaki duvarın adı.
Eskiden burada Süleyman Mabedi vardı.
Şimdi Ömer Camii denilen bina bulunmaktadır.
Bu duvar önünde ağlama geleneği MS 79’da Romalıların Yahudileri cezalandırıp Mabedlerini yıkmalarından bu yana sürmektedir.
Yahudiler tarafından Hz Süleyman’ın yaptırdığı mabetten bir kalıntı olarak kabul edilen ve kutsal bir mekan sayılan ağlama duvarı önünde; Yahudilerin başka ülkelere sürülmesini anmak, mabede yeniden kavuşmak ve “Yahudi egemenliğini kurmak hayali içinde” dua etmek amacıyla kullanılır.
Mabedin yıkılış yıldönümü, özel günler çeşitli vesileler ile burada kutlanmaktadır.
Yahudilerin en büyük hedeflerinden birisi, bu kutsal saydıkları mabedi eski ölçülerine göre yeniden yapmaktır, bu ise Müslümanlar tarafından da kutsal mekan olarak kabul edilen bugünkü Kubbetüs Sahra ve Mescid-i Aksa’nın yıkılması gerektiği anlamına gelmektedir…
Maddeye mana atfetmenin en önemli örneklerinden biridir evet.
Çünkü din olgusunun yapısı zaten bunu elzem kılar.
Bu, bazen eski bir putlar evi olur, bazen bir mağara olur, bazen bir katedral olur, bazen de ulu addedilen bir şahsiyetin el yazısı, urbası olur.

#arkeoloji_dunyasi #arkeoloji #din #religion #religious #history #yahudi#jewish #inançözgürlüğü #freedomofbelief #faith #muslim #islam

Arkeoloji Dünyası