AFEDERSİNİZ…. DEFOLUN!

Zafer Arapkirli

AFEDERSİNİZ…. DEFOLUN!

Geçen hafta Ankara İncek’te kurşunlanan insanlık, pazar günü de İstanbul’da Yedikule’de bir kurşun yarası daha aldı.

Narlı Kapı’daki Surp Hovhannes Kilisesi’ne bir pazar ayinine-vaftiz törenine giden Ermeni yurttaşlarımız, çıkışta “Ermenilere Ölüm” sloganları ve taşlı saldırıya maruz kaldılar.

Hatırlayın, İncek’te de “Siz Ermenisiniz. Buraya gömdürmeyiz” demişlerdi, Merhume Hatun Tuğluk için. Ve sonrasında nasıl sırtlarının sıvazlandığını, saldırgan ırkçı-bölücü aşağılık eşkıyaya, “Merak etmeyin götürüp kendi yerlerine gömmelerini istedik” dendiğini ve hatta daha da ileri gidip o eşkıya ile nasıl selfie’ler çektirildiğini, (onlar adına) utanarak izledik.

Devletin en tepelerinde dahi kendilerinden söz edilirken “Afedersiniz Ermeni” denildiğini hatırlayanlar, kendisi ile ilgili “Aile kökeni Ermeniymiş” dendiğinde nasıl mahkemeye gidip “Hakaret” davaları açtıklarını hatırlayanlar için bu tavırlar sürpriz değil.

“Tepeler”den cesareti alan eşkıya, işte bunlara tevessül etmeyi sürdürecektir. 6-7 eylül zihniyetidir bu. Madımak halet-i ruhiyesidir bu. Çorum Kahramanmaraş ruhudur bu. Neve Şalom saldırısı kinidir bu.

Yüzümüze bu kara lekeleri çalmaya, ülkemizin adını kara çıkarmaya hakkınız yok ırkçı serseriler.. Her seviyedeki bölücü ve insanlık düşmanı yobazlar..

Siz defolup gidene kadar, bu ülkede kardeşce yaşamak isteyen Türk’ü, Rum’u, Ermeni’si, Yahudi’si, Kürd’ü, Alevi’si, Sünni’si ve her milletten, kökenden, dinden ve mezhepten vatandaşı ile bu halkı rahat bırakana kadar mücadele edeceğiz sizlerle.

Asla teslim olmayacağız pis yüreklerinizin ve beyinlerinizin pis kusmuklarına!.. Tehcir sırasında Ermeni komşusunun evinin önüne yatıp onu koruyan onurlu vatandaşımın yüreği ile, 6-7 eylülde Rum’un dükkanının önünde “Burayı ben satın aldım az önce” deyip kendisini siper eden yürekli İstanbullu’nun haysiyeti ile sesleniyorum.

Agop ya da Niko veya Raşel değil.. Sizler defolup gideceksiniz bir gün.. Yazın bunu bir kenara.

Zafer Arapkirli