“Abdülhamid’i anma etkinlikleri yapılıyor. Çok güzel de anılırken bunları da anlatıyor musunuz“

Abdülhamit

II. Abdülhamid’i anma etkinlikleri yapılıyor. Güzel, tarihe ilgi duymaları takdire şayan. Peki bu etkinliklerde Abdülhamid’in 33 yıllık saltanatlık döneminde Osmanlı’nın Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sirbistan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybettiği, neredeyse bugünkü Türkiye’nin iki katı olduğu, 93 harbinde Rus ordularının Yeşilköy’e kadar geldiği, Doğu Anadolu’da Kars, Ardahan ve Batum’un kaybedilip Rus ordusunun Erzurum kapılarına dayandığı, Musul’da petrol kuyularını ve dokuma fabrikalarını kendi üzerinde geçirmek kaydıyla özelleştirdiği ve Avrupa borsasına olan hayranlığı ayrıca Düyun-u Umumiye ile Şirket-i Hayriye gelirlerini batılı tacirlere nasıl teslim ettiği, burun kelimesini yasakladığı anlatılıyor mu?
Orhan Gazi, 1. Murat, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet gibi birçok başarılı padişah var neden sadece Abdülhamid öne çıkartılıyor dersiniz? Cevabı basit, sormak benden sorgulaması sizlerden. Ben, tarihte yaşayan kişileri ideoloji kalıplara sokmadan konuşulması taraftarıyım. Yani ne savunma ne de nefret objesi olmamalı. Tarihte yaşananları objektif olarak konuşabilmeliyiz.

Arkeoloji Dünyası

Abdülhamit