‘Cehennem’ İsrail’de bir vadiymiş.. Tevrat dahil herkes ‘Cehennem tarifini’ o vadide olup bitenden kopyalamış.”Ateşler içinde yanmak” buradan geliyor

Kutsal kitaplardaki cehennem işte burası…

Cehennem bu günlerde yeşil…

‘Ateşler içinde yanmanın’ anlamı da buradan çıkmış…

Cehennem’in öyküsü şöyle:

Bu korkunç yerin adı, GeHinnom…

Burası Tevrat’ta Gai ben Hinnom yani (Hinnom’un oğlunun vadisi), Kur’an’daki adı ise Cehennem’dir

(Bu konuda daha detaylı bilgi için wikipedia ve Prof.Dr. Mustafa Öztürk’ün kaleme aldığı buradaki makalesini okuyabilirsiniz.).

Tarih’te Ben-Hinnom diye de anılır yani Hinnom Vadisi. İbranice’deki bir diğer anlamı ise Alev gölüdür ve Kudüs yakınlarındadır. Hinnom Vadisi’nin bulunduğu yer coğrafi olarak Kudüs’ün güney ve güney batısıdır.

Hinnom Vadisi eski devirlerde İsrail Krallığı’nda yaşayan insanların çocuklarını Molek/Malik/ Moloş/Molozadı verilen bir puta kurban olarak sundukları bir yerdi.

İsrail Krallığı döneminde bazı insanlar kendi çocuklarını, kurban ettikleri insanları ya da cezalandırdıkları ölülerini bu putun ortasındaki ateşe atıyorlardı. Dolayısıyla vadide günlerce yanan ve yanına yaklaşılması zor bir ateş yanıyordu.

İsrail krallarından bir başkası olan kral Yoşiya ise diğerlerinin aksine bu uygulamaya bir son verdi. Bunu yaparak başkalarının bu bölgeyi artık sahte tapınma amaçlı olarak kullanarak, çocuklarını kurban olarak sunmalarına engel olmaya çalıştı.
Daha sonra bu yer, şehrin çöplüğü olarak kullanılmaya başlandı; ve burası zamanla, ağır suç işlemiş kişilerin cesetlerinin, hayvan ölüsünün ve ayrıca her çeşit çöpün atıldığı bir yer durumuna geldi.

Ve insanlar bu çöplerin yığılmasını önlemek için bunları yaktılar ve kükürt atarak ateşin devamını sağladılar. Tıpkı günümüzde de çöplerin yakıldığı gibi. Burası artık insanların canlı olarak putlara kurban olarak yakıldığı bir yer olmaktan çıkıp sadece bir mezara gömülmeye değer bulunmayan kişilerin cesetlerinin atıldığı bir yer olarak kullanıldı.

Cehennemin tasvir edilirken cehennem ateşi ve insanların yakılarak cezalandırılmasının daha bir ön plana çıkartılmasının sebeplerinden birinin de burası olduğu düşünülüyor. Zira bu yer ve bu yerde yaşananların çok iyi biliniyor ve cehennemin tasviri için oldukça etkileyici bir benzetme özelliğine sahip.

 

 

Cehennem kelimesinin kökeni ile ilgili farklı değerlendirmeler olsa da, genel görüş cehennemin, ge-hinnom’dan yani, “hinnom vadisi”nden geldiğidir. Ge-hinnom ise İsraioğulları tarihinde var olduğuna inanılan, “cehennem tanrısının olduğu yer” anlamına gelmektedir. Buna göre söz konusu Tanrının adı Molek’tir ve Molek saltanatını savaş ve salgın hastalıklara dayanarak sürdürmektedir. Diğer taraftan Molek’e tapanlar onun öfkesini yatıştırmak için çocuk kurban etmektedirler. Dahası Yahuda kralı Ahaz bu uğurda ilk defa çocukları ateşten geçirmiştir. Bu noktada ibadet adına uzun süre çocukların katledilip yakıldığı da kayıtlarda yer alan bir konudur. Nihai olarak, İsrail Peygamberleri ge-Hinnom’u lanetlemişler ve bu yer İşaya’dan itibaren cehennemin sembolü olarak görülmüş; ölüm sonrasında azap çekilecek yere de “cehennem” adı verilmiştir.

Cehennemle neredeyse özdeş hale gelen, “ateşte yakma” hadisesi pek muhtemeledir ki, yukarıda ifade ettiğimiz tarihin bir sonucu olarak var olmuştur. Öyle ki Kur’an ve hadislerde de cehennem dediğimizde karşımıza çıkan çoğu sözden biri ateşin şiddeti, yoğunluğu, gücü vb cümleler olmaktadır. Gelin şimdi Kur’an ayetleri ışığında cehennemde insana reva görülen cezaları ve akabinde hadis olduğu öne sürülen metinlerdeki o dehşet verici anlatımları görmeye çalışalım. Bu arada hemen belirtelim ki, İslam dinine göre Müslüman olmayanlar ve kimi günahları işleyenler cehenneme gideceklerdir. Çünkü onların işledikleri bu “suçlar” cehennemliktir. Ve elbette yaygın inanca göre dünyada verilen başarısız sınavın bir bedeli olarak insanlar sonsuz biçimde “cehenneme” hapsedilecektir.!