“3 yaşında başarı donuna işememektir. 80 Yaşında da başarı dona işememektir” Peki arada bakın neler oluyor?

3 yaşında başarı…
Donuna işememektir.
10 yaşında başarı…
Arkadaş bulabilmektir.
15 yaşında başarı…
Otomobil kullanabilmektir.
20 yaşında başarı…
Seks yapabilmektir.
30 yaşında başarı…
Para kazanabilmektir.
40 yaşında başarı…
Para harcayabilmektir.
50 yaşında başarı…
Para kazanabilmektir.
60 yaşında başarı…
Seks yapabilmektir.
70 yaşında başarı…
Otomobil kullanabilmektir.
75 yaşında başarı…
Arkadaş bulabilmektir.
80 yaşında başarı…
Donuna işememektir.

Kaynak: Sosyal Medya