3 resim arasındaki farkı bulun

Dikkat edin, sadece kafalarına giydikleri farklı.
Hırıstiyan, Yahudi, Müslüman hepsi aynı, din satıyorlar.
Çalışmazlar, üretmezler din satarlar dünyada ayrıcalıklı ve rahat yaşarlar.
Okuyanı , öğreneni sevmezler, cehaletten beslenirler…
Oysa ilk emir, ‘Oku’dur..

3resim