20 puanlık uzmanlık sorusu: Köpek yavrusunu kurtaran Kediler mi Nankör? Yoksa Köpek yavrusunu kurtarmayıp videoya alan insanlar mı?

Köpek yavrusunu kurtaran Kediler mi Nankör? Yoksa Köpek yavrusunu kurtarmayıp da videoya alan insanlar mı?