1934 yılında İstanbul’da ağaç kesmenin cezası 2 sene hapis. O zamanki insanlara bak bir de bu zamana

1934 yılında İstanbul’da ağaç kesmenin cezası 2 sene hapis cezası…

“Rastgele ağaç kesmenin önüne geçmek üzere Ziraat Vekaleti tarafından hazırlanan kanun layihası meclise sevk edilmiştir. Ziraat encümeninde tetkik edildikten sonra umumi heyete arzolunacaktır.

Bu sene çıkarılacak olan bu kanun 4 maddedir. Yalnız İstanbul’a şamildir. Adalarda çam kesilmeyeceği gibi bahçelerde hatta evlerin bahçelerindeki ağaçlar bile kesilmeyecektir.

Bir ağaç kesmek için Orman Fen Memurluğu’ndan müsaade alınacaktır. Alınmadığı takdirde ağaç sahibine, kesene ve kestirene ağır cezalar verilecektir. Cezalar üç aydan başlayarak iki seneye kadar hapis, 2 yüz liraya kadar para cezasıdır.”