1 Mart 1555 tarihinde Nostradamus şöyle yazar

Fuat Çimen

1 Mart 1555 tarihli geleceğe dair yazılan mektubunda Nostradamus şöyle yazar

“Eğer her şeyi açıkça yazarsam, krallıkların, mezheplerin ve dinlerin birbirlerine karşıt ve şimdikinden çok başka olacakları görülecek. Her şeyi açık açık birbirine bağlarsam, devletler, dinsel ve siyasi kuruluşlar ve dini yasalar yok olabilirler.

Geleneksel hayalleri ve gizli amaçları biliyorum ama hiçbiri yok olmamalı. Dilimi bağladım, kalemimi kâğıtlardan uzak tuttum ve bayağı düşüncelerden korktum.

Fuat Çimen