Vento ne demektir?

Bosa halatı
VENTO:

Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diğer tarafa dirisa edebilmek ve sabit tutabilmek için cundalarından alınan halatlar.
Bu halatlar gerekirse palangalara da bağlanır.