İzbarço Bağı -Bölüm 2

İzbarço Bağı

İzbarço,
halatların çımalarına geçici kasa yapmak için kullanılır.

Yelken ıskotaları ve mandarları bağlamak gibi sayısız yerde işlev görür…

Kaynak: Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

İzbarco Bağı
İzbarço Bağı