Tehlike mesajında tekne adı ile hangi bilgiyi vermek zorundasınız?

Arkandayım 1 teknesinin kamara içi
Tehlike ve Aciliyet mesajlarında,
tekne adını bildirdikten sonra,
öncelikli olarak hangi
bilgiyi vermek zorundasınız?
a. Tekneyi sevk ve idare eden kişinin (kaptan) ve tekne sahibinin kimlik bilgile
rini
b. Teknenin bağlı olduğu limanı
c. Teknenizin mevkiini ve tehlikenin cinsini
d. Teknenin gideceği limanı
e. Yardım talebinizin cinsini
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.