Dümenciye ‘Karşıla’ Komutu verildiğinde ne amaçlanmıştır?

Dümen (serdümene) ‘Karşıla’ Komutu verildiğinde ne amaçlanmıştır?a. Pruvanın kaç derecede olduğunu anlamak.b. Teknenin akıntıyı başa almasıc. Dümeni ortaya almakd. Teknenin bir yana dönüşünü durdurmake. Teknenin hızını azaltmak

Karşıla (Meet her):
Dümen ortalanmış olduğu halde geminin savrulmakta devam ettiği anlaşıldığı zaman bunu önlemek için dümeni pruvanın savrulduğu yönün aksi tarafına basması için serdümene verilen komuttur

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.