20’ınci yılında Türk sualtı arkeolojisi

TINA-Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, kuruluşundan bu yana 20 yılı geride bıraktı. Mustafa Koç beyin kurulmasına ön ayak olduğu vakıf, kuruluş amaçlarına uygun pek çok proje gerçekleştirdi.

Oğuz Aydemir

 

Mustafa Bey’in arzu ettiği Sualtı Arkeoloji Bölümü Koç Üniversitesi’nde kuruldu ve eğitime başladı. İzmir-Çeşme’de vakfın talep ettiği Koç Üniversitesi ise kampus arazisi için bakanlık onayı beklenmektedir.

Vakfın kuruluş amacı: Sualtı Arkeolojisi

Tüm sualtı arkeolojisi bölümü olan üniversitelerin (İstanbul, Konya-Selçuk, Akdeniz, 9 Eylül, Ege ve Ankara üniversiteleri) çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunulmuştur. Yayınların tamamı Türkçe ve İngilizce iki dilde bütün dünya üniversitelerinin sualtı arkeoloji bölümlerine, kütüphanelerine yollanmakta. Unesco Unitwin Kemer/Antalya merkez binası yapımı, Ankara Üniversitesi Urla Merkezi, Texas A&M Üniversitesi INA Institute of Nautical Archaeology Bodrum merkezin önemli ihtiyaçları Vakıf aracılığıyla gerçekleştirilmiş bazı faaliyetler oldu. Yurtdışı burs, yurtiçi dil bursu, konferanslar dizisi, yurtdışı tanıtım sergileri, dalış okulları işbirliği, Unesco nezdinde etkinlikler, müzelere katkılar gibi birçok faaliyet gerçekleştirilirken; vakfın sualtı arkeolojisi için kuruluşunun ne kadar isabetli bir vizyon ile düşünülüp hayata geçirilmiş olduğu görülmektedir.

Üniversitelerle işbirliği

Sualtı Arkeolojisi’nde Türkiye’nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu en iyi şekilde duyuran bir kurum
olan TİNA, çalışmalarını bu yönde devam ettirecek. Derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok tarihi eserin bulunduğu ülkemiz kıyılarında araştırma ve proje çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz, en son Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yaptı. ‘Sualtından çıkan eserleri koruma ve onarım uygulama atölye çalışması’; TİNA, İNA ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile Bodrum’da gerçekleşti.

Vakfın kuruluş amacı; Türkiye ve denizlerimizdeki arkeolojik zenginlikleri dünya kamuoyu ve bilimsel kurumlara anlatmak. Bu meyanda yurt içi ve dışı yayınlar, konferanslar, paneller, seminerler, açık oturumlar, sempozyumlar, kurslar, fuarlar, şenlikler, sergiler, festivaller,toplu inceleme gezileri gibi sanatsal etkinlikler ve toplantılar düzenlemek.

T.C. Kültür Bakanlığı izni ve denetimi altında yapılacak olan araştırma, kazı, konservasyon ve sergileme faaliyetlerinde bulunan yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlara, müzelere, üniversitelere destek sağlamak ve sağlanmasına yardımcı olmak.

T.C. Kültür Bakanlığı izni ve denetimi altında karasularımızda bilimsel metodlar ile günümüz teknolojik imkanları nispetinde sualtı araştırmaları ve kazıları yapmak.

Sualtı arkeolojik eserlerimizi tespit etmek, mevkilerini gerekli mercilere bildirerek korunmaya alınmalarını sağlamak.

Hali hazırda bu konuda faaliyet gösteren müze ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve bunlara destek sağlamak.

Bu tip müzelerin ve kültürel faaliyetlerin çoğalmasını sağlamak, yeni girişimlere fırsat verecek önlemleri almak.

Bu meyanda denizlerimizde görülen ve hızla yayılmakta olan sualtı kirliliğini önleyici tedbirler almak, alınmasını sağlamak ve bu konuda diğer kuruluşlar ile işbirliği sağlamak.

Vakıf amaç ve çalışma konularındaki eğitim ve öğretim kurumlarını geliştirmek ve bu amaçla öğrenciler yetiştirmek için burslar vermek.

Vakfın Yönetim Kurulu’nun başkanlığını Oğuz Aydemir üstlenirken, başkan yardımcılığında Kenan Yılmaz bulunuyor. Kurucu üyeler arasında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanı, Ayhan Sicimoğlu, Mustafa V. Koç, Dr. Sezgin Gökmen, Jeff Hakko, Metin Ataç ve Enes Edis gibi isimler var. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Caroline Koç, Bülent Verdi, Kaya Ersu ve Sabit Akça’dan oluşuyor.

Denetleme Kurulu Asil üyeleri Emre Temelli ve Sedat Akdemir varken yedek üyeler ise; Galip Gürel ve Seyit Karagözoğlu. TINA mütevelli heyeti kadroları Jeff Hakko, Enes Edis, Metin Ataç, Serdar Cümbüş ve Ali Rıza İşipek.

Sitenin resmi adresine ise şuradan ulaşabilirsiniz; tinaturk.org

Kaynak: denizkartali.com

20’ınci yılında Türk sualtı arkeolojisi

 

 

 

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.