İkbâl Kütüphanesi.. Bab-ı Ali yokuşunda, bir çok dilde basılı kitabın yer aldığı ünlü kitapçıydı

İkbâl Kütüphanesi..
Bab-ı Ali yokuşunda,
bir çok dilde basılı kitabın
yer aldığı ünlü kitapçıydı..
(40’lı yılların cazibe merkezi)

İkbâl Kütüphanesi..
Babıali yokuşunda,
bir çok dilde basılı kitabın
yer aldığı ünlü kitapçıydı..
*
30’lu ve 40’lı yılların cazibe merkeziydi Babıali..
Kitap evlerinin önemli bir bölümünü anmadan geçmek olmaz..
Sirkeci’deki büyük Postane’den kıvrılan köşe başında Hüseyin Bey’in İkbal Kütüphanesi yokuşun başındaki ilk kitap evi..
Kuruluşu ise 1920’li yıllara dayanıyor..
Yokuşun sağında o günlerin kitapçıları şöyle sıralanmaktadır: İkbal, İnkılâp, Çığır, Semih Lütfü, Tefeyyüz, Kanaat, Gayret, Ahmet Halit (önceleri Sûdi Kütüphanesi), Hilmi Kitapevi, Resimli Mecmua’nın satış yeri (Sonraları Yedigün,) daha sonraları yokuşun solunda Meserret Otel ve Kıraathanesi yanı sıra Yeni Şark evi ile Hilmi Kitap evi, Cihan Kitap evi, Avni İnsel, Cumhuriyet, Remzi, Varlık Yayınları, Arif Bolat..
Zaman içerisinde kitap evlerinin kapanması üzerine yerlerini teker teker ve daha sonra çifter çifter kırtasiyeciler almaya başladılar..
Toplumun geçirdiği sosyo-kültürel değişim de zaten bu emarelerle başladı..
Adnan Özyalçıner üstadımız, yokuşta yer alan kırtasiyecilerdeki değişim süreci hakkında ise şunları söylemişti;
“Babıâli artık tenhalaşmıştır. Kitapçıların yerini boy boy kırtasiyeciler almıştır. Onlar da bir zamanların vitrinler de sıra sıra boy gösteren Shafers, Parker, Pelikan, Mon Blance dolma kalemlerinin yerine plastik tükenmez kalemler satıyorlardır..”

Kitap evlerinin önemli bir bölümünü anmadan geçmek olmaz..
Sirkeci’deki büyük Postane’den kıvrılan köşe başında Hüseyin Bey’in İkbal Kütüphanesi yokuşun başındaki ilk kitap evi.. Kuruluşu ise 1920’li yıllara dayanıyor..
Yokuşun sağında o günlerin kitapçıları şöyle sıralanmaktadır: İkbal, İnkılâp, Çığır, Semih Lütfü, Tefeyyüz, Kanaat, Gayret, Ahmet Halit (önceleri Sûdi Kütüphanesi), Hilmi Kitapevi, Resimli Mecmua’nın satış yeri (Sonraları Yedigün,) daha sonraları Meserret Otel ve Kıraathanesi’nin sırasındaki Yeni Şark evi ile karşı sıradaki Hilmi Kitap evi, Cihan Kitap evi, Avni İnsel, Cumhuriyet, Remzi, Varlık Yayınları, Arif Bolat..
Zaman içerisinde kitap evlerinin kapanması üzerine yerlerini teker teker ve daha sonra çifter çifter kırtasiyeciler almaya başladılar.. İstisnai olarak Varlık Dergisi yayın hayatını 80’li yılların sonuna dek sürdürdü..
Toplumun geçirdiği sosyo-kültürel değişim de zaten bu emarelerle başladı..
Adnan Özyalçıner üstadımız, yokuşta yer alan kırtasiyecilerdeki değişim süreci hakkında ise şunları söylemişti;
“Babıâli artık tenhalaşmıştır. Kitapçıların yerini boy boy kırtasiyeciler almıştır. Onlar da bir zamanların vitrinler de sıra sıra boy gösteren Shafers, Parker, Pelikan, MonBlance dolma kalemlerinin yerine plastik tükenmez kalemler satıyorlardır..”

Ali Bilge Hasdemir

İkbâl Kütüphanesi..
Babıali yokuşunda,
bir çok dilde basılı kitabın
yer aldığı ünlü kitapçıydı.