Ferah Teatrosu.. Girişteki afiş panosunda; “Beynelmilel varyeteler..” yazısı vardı

FERAH TEATROSU

FERAH TEATROSU;
Girişteki afiş panosunda; “Beynelmilel varyeteler..” yazısı dikkat çeker..
Efsanevi tiyatro, Şehzadebaşı’nda, 38 numeroda, 1911 yılında inşa edilen bu bina birçok tiyatro oyununa ev sahipliği yapmıştı. Sanat ve gösteri alanında birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştı..
24 Aralık 1924’te, Muhsin Ertuğrul önderliğindeki bir grup sanatçı
“Renkli Fener” adlı oyunu bu binada sergilemişti..
Ardından Muhsin Ertuğrul önderliğindeki grup, 1925 tarihinde dağıldı..
Ömrü kısa sürdü Ferah’ın, ancak ünü ülke sınırlarını aşmıştı..

Ali Bilge Hasdemir

FERAH TEATROSU