Bir zamanlar Bab-ı Âli yokuşu.. Türk Haberler Ajansı, Afitap Matbaası, Yedigün, Remzi Kitap evi ve diğer matbaalar

Bir zamanlar Bab-ı Âli yokuşu.. Türk Haberler Ajansı, Afitap Matbaası, Yedigün, Remzi Kitap evi, yayınevleri ile diğer matbaalar..

Bir zamanlar Bab-ı Âli yokuşu..
Türk Haberler Ajansı, Afitap Matbaası, Yedigün,
Remzi Kitap evi, yayınevleri ile diğer matbaalar..

Ali Bilge Hasdemir

Kitap evlerinin önemli bir bölümünü anmadan geçmek olmaz..
Sirkeci’deki büyük Postane’den kıvrılan köşe başında Hüseyin Bey’in İkbal Kütüphanesi yokuşun başındaki ilk kitap evi.. Kuruluşu ise 1920’li yıllara dayanıyor..
Yokuşun sağında o günlerin kitapçıları şöyle sıralanmaktadır: İkbal, İnkılâp, Çığır, Semih Lütfü, Tefeyyüz, Kanaat, Gayret, Ahmet Halit (önceleri Sûdi Kütüphanesi), Hilmi Kitapevi, Resimli Mecmua’nın satış yeri (Sonraları Yedigün,) daha sonraları Meserret Otel ve Kıraathanesi’nin sırasındaki Yeni Şark evi ile karşı sıradaki Hilmi Kitap evi, Cihan Kitap evi, Avni İnsel, Cumhuriyet, Remzi, Varlık Yayınları, Arif Bolat..
Zaman içerisinde kitap evlerinin kapanması üzerine yerlerini teker teker ve daha sonra çifter çifter kırtasiyeciler almaya başladılar.. İstisnai olarak Varlık Dergisi yayın hayatını 80’li yılların sonuna dek sürdürdü..
Toplumun geçirdiği sosyo-kültürel değişim de zaten bu emarelerle başladı..
Adnan Özyalçıner üstadımız, yokuşta yer alan kırtasiyecilerdeki değişim süreci hakkında ise şunları söylemişti;
“Babıâli artık tenhalaşmıştır. Kitapçıların yerini boy boy kırtasiyeciler almıştır. Onlar da bir zamanların vitrinler de sıra sıra boy gösteren Shafers, Parker, Pelikan, MonBlance dolma kalemlerinin yerine plastik tükenmez kalemler satıyorlardır..”

 

Ali Bilge Hasdemir

Bir zamanlar Bab-ı Âli yokuşu..
Türk Haberler Ajansı, Afitap Matbaası, Yedigün,
Remzi Kitap evi, yayınevleri ile diğer matbaalar..