60’lı yıllar.. Bab-ı Ali yokuşu İstanbul Valiliği önü. Çöp kovasına tünemiş yurdum insanı

60’lı yıllar.. Çöp tenekesinin üstüne tünemiş vatandaş- İstanbul Valiliğinin önü

60’lı yıllara ait bir enstantane..
Babıali yokuşunu tırmanışın
ilk finali; TC İstanbul Valiliği ve çevresi..
(Haber de ayağa geliyor bazen.. 🙂
1 çöp kovasına tünemiş yurdum insanı)

Ali Bilge Hasdemir

60’lı yıllar.. Çöp tenekesinin üstüne tünemiş vatandaş- İstanbul Valiliğinin önü