Yaşasın sevgi.. Yaşasın dostluk.. Bir köpek ve bir balina hem de “katil balina” bunu yapabiliyorsa, sen neden yapmayasın zalim insanoğlu

Yaşasın sevgi.. Yaşasın dostluk..

Bir köpek ve bir balina hem de “Katil Balina” bunu yapabiliyorsa, sen neden yapmayasın zalim insanoğlu.

Katil balina, Orka olarak da bilinir, okyanus yunusları ailesinin en iri üyesidir. Yayılım genişliği olarak dünyada en yaygın ikinci memelidir ve tüm okyanuslarda bulunur.

Deniz memelilerinin en ziyade kana susamış olanı (Katil balina (Grampus veya Orcinus) aslında bir yunus’tur. Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu denizlerinde dahi bulunan bu memeli balık, yüzdüğü kadar suyu yaran kara renkteki yüksek sırt yüzgecinden tanınır.

İri ve kudretli bir hayvan olan katil balina’nın uzunluğu bazen 9 metreye kadar çıkabilir. Gözlerinin üstünde arkaya doğru, göze çarpan beyaz leke ile (bu leke Atlantik türlerinde vardır), altının yanlara kadar çıkan kar gibi beyaz rengi vücudunun zifir gibi siyahıyla karşıtlık meydana getirir. Başı kabaca bir yuvarlaktır. Kudretli çeneleri en azından kırk dişle silâhlanmıştır. Gagası yoktur.

Yırtıcı katil balina: Katil balina, kendisine takılan ada layıktır. İkisi, üçü bir arada yolculuk edebildiği gibi, kırk üyelik veya daha kalabalık sürüleri de görülmüştür. Katil sürüsünün yaklaştığını farkeden foklar, balinalar ve yunus balıkları sığınacak yer ararlar. Foklar kıyılara yönelirken, balinalardan bazıları da sığ sulara kapağı atmaya bakarlar.

Bu katil sürüsünün büyük ispermeçet balinası’na saldıracağına ihtimal verilmezse de, California’nın gri balinasına saldırdığı ve başka büyük çubuklu balinaları öldürdüğü çok görülmüştür. Katil balina sürüsü iri bir balinanın etrafını çevirir, dört bir yönden üzerine atlar, kimi dudağını ısırır, kimi dilini koparır ve bu iş, tâ ki hayvan yorgun düşüp paralanıncaya kadar devam eder.

Katil balina, balinagillerin, kendi türüyle ve başka sıcakkanlı memelerle beslenen tek üyesidir. Hayvanın pisboğjazlığun bahis konusu eden eski bir yazar, bir keresinde iki ayağının altında birer fok, sırt yüzgecinin altında üçüncü bir fok ve ağzında dördüncü bir fok olan bir katil balinanın görüldüğünü yazmıştır. Tabii buna fiziki bakımdan imkan yoktur. Bununla beraber deniz memelileri üzerinde otorite sahibi bilginlerden Scammon, katil balinaların bazen çenelerinin arasındaki bir foku ezip çiğneyerek su yüzüne çıktıklarından bahsetmiştir.

 Katil balina, kuzey sularında Pasifik marsu’nu da kovalar. Fakat kudretli dişlerinden çekindiği yetişkin hayvandan çok, yavrulara saldırır. Yavru mors korunmak için annesinin sırtına tırmanır ve onun tarafından emniyete taşınırken ona sıkı sıkı sarılır.
Katil balina bir domuz balığın veya foku bütün olarak yutabilir. Bu hayvanın oburluğuna bir misal: Üç metre uzunluğunda bir katil balinanın midesinden on dört fok ile on üç domuz balığı çıkmıştır. Katil balinanın Atlantik ve Pasifik türü olmak üzere, iki türü vardır. Bunlar gerek görünüş, gerekse davranışları bakımından birbirlerine çok benzemekle beraber, Pasifik türünün gözünün yukarsında beyaz leke yoktur.

Yalancı katil balina bütün denizlerde bulunur ve gerçek katil balina’ya kıyasla tam manasıyla centilmen bir hayvandı”, Gerçek katilden ufak olmakla beraber, öbür yunus balıklarından gene bir hayli iridir. Uzunluğu genel olarak 3,5 metre etrafındadır. Çok iri olanları bazen 5 – 5,5 metre uzunluğunda ve bir veya bir buçuk ton ağırlığında olabilir.

Yalancı katil balina, simsiyah renktedir ve kısa bir sırt yüzgeci vardır. Üst ve alt çenesinin iki yanında sekizer veya on ikişer kuvvetli dişi bulunur. Bu hayvan, korkunç görünüşüne rağmen sadece ahtapotlarla ve mürekkep balıklarıyla beslenir.

Başka balinagiller gibi, kalabalık yalancı katil balina sürüleri bazen sığ sulara girer ve cezir zamanında suların çekilmesiyle orada kalıp can verirler. Kuzey İskoçya ile Güney Afrika’da bu şekilde kitle halinde ölen yüzlerce yalancı katil balina görülmüştür. Deniz memelileri hiç de akılsız hayvanlar olmadıklarına göre, yalancı katil balinaların bu davranışlarını çözümlemek kabil olmamıştır.