Moldova’da Gagavuz (Gökoğuz) Türkçesi ile çekilen bir reklam. Hristiyan oldukları için kimse anmaz ama Türkçeleri aynı

Moldovada Gagavuz Türkçesi ile çekilen bir reklam.

Hristiyan oldukları için kimse anmaz ama Türkçeleri aynı.