Güneş Bey diyeceksiniz.. Dünya’dan 1.300.000 kere büyük.. Hey dünyadakiler; siz, kendinizi ne sanıyorsunuz.. Evrende kum tanesi bile değilsiniz be!

Dünya’dan 1.300.000 kere büyük.. Güneş Bey

Hey siz dünyadakiler, kendinizi ne sanıyorsunuz..
Evrende bir hiçsiniz hiç..

  1. dünyamızın içinde bulunduğu sistemin merkezi kabul edilen, çevresinde gezegenlerin dolaştığı ve yeryuvarlağına ve gezegenlere ışık ve ısı veren, her gün doğup battığını gördüğümüz parlak ve büyük gökcismi.
  2. 2.
    (küçük g ile) bu gökcisminin yaydığı ışık ve ısı.