“Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor..” Karıncılar gibi olmak lazım.. Birbirinin ayağını kaydırmak değil “Dayanışma” gerekir insanlığa

 

Misal futbolda, tamı içi dayanışma olmazsa asla başarılı olamazsın..

“Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor..”
Karıncılar gibi olmak lazım..
Birbirinin ayağını kaydırmak değil “Dayanışma” gerekir insanlığa