Futbolun asıl işlevi budur..

Kaynak: Ec Oz ve Onurlu Gazeteci ve Sanatçılar – facebook