“Sazla-sözün Mehebbeti…” Deli Ozan Dursun Engül’den..

~~Sazla-sözün….,….~~~~~~~~~
~~Mehebbeti~~L.İ.~~~~~~~~~
Deli Ozan bas bağrına sazını,
Bir yol eyle,gedek üzü dağlara.
Tamam eyle yarım galmış yazını,
Orda deyek sazla sözü dağlara.

Birce himenale çeksin “dilgemi”,
Havalanan ses göynetsin sinemi
Sazı ağlat,mızrab ile sil nemi,
Ver teselli könlü,gözü dağlara.

Sen çalanda eşge “yanık keremi”,
Sele dönen gözyaşımı,deremi?
Kor sevgisi kül eyledi Keremi,
Sepeledi goru- közü dağlara.

İnsaf ele,”Ruhani de” dur aşıg,
Dağda düzmez bu hasrete,zor aşıg,
Sarı sime yavaş-yavaş vur aşıg!
Gurban ele, “bu da” bizi dağlara.

Başı üste yene duman süzülüb,
Sıralanıb,cergelenib, düzülüb.
“Baş sarıtel” havasından üzülüb
Ayak büküp, goydu dizi dağlara.

Sen gecikmiş sevgiden az gem eyle,
Al vüsalı, gel hasreti kem eyle,
Sazın söze mehebbetin cem eyle,
Yaz gönlünden geçen düzü dağlara

Gış ömrüne doğan günü yaz tanı!
Çdkme dara, az sınağ et, az tanı!
Son fasılda yazak sevgi destanı,
Goşa düşsün burda izi dağlara.

Lale hakmı yene sinen dağlana?!
Tanrı yaza-gara bağdın ağlana,
Milyonların arasında bağlana-
Bizim gibi -belke yüzü -dağlara.

*
Adıma (deliozan) “mahlas”ı vererek “taç”landırdıkları için,
Değeli Şair; L. İSMAİL hocamıza;
Şükran dileklerimi, tesekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

Dursun Ergül
(deliozan)